Juridic

Home / Juridic

 

Număr de înregistrare la Registrul Comertului: J12/ 150/ 1991
Cod unic de înregistrare: 199230
Adresa: Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 22-26, jud. Cluj
Obiectul principal de activitate: comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare – cod CAEN 4719
Activitatea preponderentă efectiv desfășurată: închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate – cod CAEN 6820.

Societatea CENTRAL S.A. CLUJ deține un capital social subscris și vărsat în sumă de 712.720 lei, divizat într-un număr de 71.272 acțiuni. Capitalul social subscris este integral vărsat.